Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekologie a koordinace BOZP na stavbách.

Kontaktní osoba: 

  • Ing. Jaromír Hanák

Klíčová slova: environmentální management, ČSN EN ISO 14001:1997 EMAS, management jakost,i ČSN EN ISO 9001:2001, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, OHSAS 18001:1999, nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie, integrovaný management, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, interní audity, integrované audity, řízení projektů, supervize, analýzy rizik, znalecká činnost, ekologické audity, environmentální Due Diligence, havarijní plány, řada norem AQUAP, sociální odpovědnost podle normy SA 8000, standardy NATO, České obranné standardy, výkon koordinátora BOZP na staveništi, semináře a školení v oblasti systému managementu, ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, výcvik interních auditorů, certifikace semináře a školení zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, komplexní správa systémů managementu, provádění zákaznických auditů, BOZP

Adresa

Naše adresa:

L. Váchy 197, Zlín, 76001

GPS:

49.2186421, 17.6401142

E-mail:
Kontaktovat majitele